کارگاه آموزشی بازنگری روش های به کارگیری ژئوسنتتیک ها

کارگاه آموزشی بازنگری روش های به کارگیری ژئوسنتتیک ها

1397/10/17

کارگاه آموزشی بازنگری روش های به کارگیری ژئوسنتتیک ها

انجمن مهندسی ژئوسنتتیک با همکاری شاخه ایرانی انجمن بین المللی ژئوسنتتیک و شهرداری تهران کارگاه آموزشی نیم روزه،  تحت عنوان "بازنگری روش های به کارگیری ژئوسنتتیک ها در روسازی معابر شهر تهران" را در روزچهار شنبه مورخ 19 دی ماه سال جاری از ساعت 18 لغایت 20 در محل معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران برگزار می گردد.


جهت حضور در نشست ثبت نام الزامی بوده و با توجه به محدودیت ظرفیت اولویت بر اساس زمان ثبت نام متقاضیان خواهد بود.لازم است کد روبرو را اسکن نموده یا مشخصات و درخواست خود را به آدرس ایمیل Rpc.geosynthetic@gmail.com ارسال فرمایید.