اطلاعیه

اطلاعیه

1397/10/09

اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان، اعضای انجمن و سایر دست اندرکاران صنعت بتن کشور می رساند صنایع فروآلیاژ ایران در نظر دارد در راستای معرفی علمی محصول خود و برقراری ارتباط صنعت با دانشگاه در قالب های حمایتی مشروحه پیوست در یازدهمین کنفرانس ملی بتن و هفدهمین همایش روز بتن مورخ 15 و 16 مهر ماه 1398 جوایز نفیسی اهداء نماید.