استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

1397/09/05

استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

 بر اساس تفاهم نامه فی مابین اداره کل استاندارد تهران و انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده ایران ، آن انجمن تا پایان اعتبار تفاهم نامه مذکور مجاز می باشد با همکاری شرکت های بازرسی و آزمایشگاههای دارای تائید صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و با هماهنگی اداره کل استاندارد تهران نسبت به بازرسی و نمونه برداری از پروژه های ساختمانی در حین ساخت و گزارش تخلفات به اداره کل اقدام نمایند . لازم به ذکر است کلیه تولیدکنندگان مصالح (از جمله بتن آماده) و مجریان ساختمان و مهندسین ناظر موظف به همکاری جهت اجرای قانون می باشد.