جستجو

APS IRAN

نام مدیر عامل : اکبر روحی
021-88709366-8
021-88709369 (فکس)
aps@afid.ir

CHRYSO ارشیا اورنگ

نام مدیر عامل : مهندس ابراهیم جعفرزاده
021-88370130-4
021-88075715 (فکس)

آ س پ

نام مدیر عامل : سعید محمود کلایه
021-88776601 (فکس)
021-88881362
info@asp-co.ir

آب و خاک

نام مدیر عامل : علیرضا حقیقی
021-66402824
021-66419035 (فکس)
admin@wse-co.com

آب ورزان

نام مدیر عامل : سید عباس خوشنویس
021-88036494
021- (فکس)
info@abvarzan.ir

آب کرخه

نام مدیر عامل : فرشید ارزانی بیرگانی
0611-3366143-5
0611-3366142 (فکس)
info@abkarkhe.com

آبا (آریا بتن ارگ)

نام مدیر عامل : اقای داود میرزائی سروشک

عرضه کننده محصولات شیمیایی مورد استفاده در صنعت ساختمان

www.aryabetonarg.com

44061450 (تلفن)
44061451 (تلفن)
44950795 (تلفکس)
contact@aryabetonarg.com

آبا بتن لاتیدان

نام مدیر عامل : امیر علی یراندح
0761- (فکس)
0761-7660965
a.b.latidan0917@gmail.com

آباد

نام مدیر عامل : فرید فیروزی
021-0131-7729071
021-0131-7728587 (فکس)

آباد کیفیت پارس

نام مدیر عامل : مجید صدری
021-4862345 (فکس)
4862308- 4862346
akhp.qc_lab@yahoo.com

آبادگران

نام مدیر عامل : سید البرز مجذوب
021-87754
021- (فکس)
info@abadgarangroup.com

APS IRAN نام مدیر عامل : اکبر روحی

 • 021-88709366-8 021-88709369 (فکس) aps@afid.ir

CHRYSO ارشیا اورنگ نام مدیر عامل : مهندس ابراهیم جعفرزاده

 • 021-88370130-4 021-88075715 (فکس)

آ س پ نام مدیر عامل : سعید محمود کلایه

 • 021-88776601 (فکس) 021-88881362 info@asp-co.ir

آب و خاک نام مدیر عامل : علیرضا حقیقی

 • 021-66402824 021-66419035 (فکس) admin@wse-co.com

آب ورزان نام مدیر عامل : سید عباس خوشنویس

 • 021-88036494 021- (فکس) info@abvarzan.ir

آب کرخه نام مدیر عامل : فرشید ارزانی بیرگانی

 • 0611-3366143-5 0611-3366142 (فکس) info@abkarkhe.com

آبا (آریا بتن ارگ) نام مدیر عامل : اقای داود میرزائی سروشک

 • عرضه کننده محصولات شیمیایی مورد استفاده در صنعت ساختمان
 • 44061450 (تلفن) 44061451 (تلفن) 44950795 (تلفکس) contact@aryabetonarg.com

آبا بتن لاتیدان نام مدیر عامل : امیر علی یراندح

 • 0761- (فکس) 0761-7660965 a.b.latidan0917@gmail.com

آباد نام مدیر عامل : فرید فیروزی

 • 021-0131-7729071 021-0131-7728587 (فکس)

آباد کیفیت پارس نام مدیر عامل : مجید صدری

 • 021-4862345 (فکس) 4862308- 4862346 akhp.qc_lab@yahoo.com

آبادگران نام مدیر عامل : سید البرز مجذوب

 • 021-87754 021- (فکس) info@abadgarangroup.com
12 / 996