تماس با ما

نشانی: تهران - شهرآرا- خیابان آرش مهر- بلوارغربی- پلاک 13- طبقه اول- کدپستی:1445843464


 تلفن:8-88230585

فاکس:88270059

 
پست الکترونیک فقط جهت مکاتبات در ارتباط با عضویت :  iciiran78@hotmail.com
 

پست الکترونیک جهت سایر مکاتبات  انجمن : iciir@yahoo.com

خواهشمنداست در هیچیک از موارد با پست الکترونیک : iciiran@yahoo.com مکاتبه نفرمائید